Artist

Peter Malberg og Poul Reichhardt med Sid Merrimans orkester og kor

Joint performances of Poul Reichhardt, Peter Malberg, Sid Merriman