Cover

Written by
Harry Warren, Mack Gordon
Recording date
April 10, 1972
Released on
På nytt

På nytt
Audio album
1972

Comments
Instrumental
Rating
Buy