Song

Luck of the Irish

Written by
John Lennon, Yoko Ono
Language
English